วิธีการใช้งาน

1.ใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นในคอมพิวเตอร์ หรือในสมาร์ทโฟน

เลือกข้อมูลที่ท่านมีลงในช่องค้นหา
1. ชื่อการค้า (Brand name)
2. ชื่อสามัญ (Generic name)
3. ความยาวของเม็ดยา ในหน่วยมิลลิเมตร (mm) : โดยวัดจากด้านที่ยาวที่สุดของเม็ดยา
4. รอยบาก
5. จำนวนสี
6. สีที่ 1 ,2,3

7. รูปร่างของยาเม็ด ประกอบด้วย

8. อักษรที่ปรากฎบนเม็ดยา

กรณีที่ท่านใช้ผ่านมือถือ สามารถเพิ่มเว็บแอพพลิเคชั่นไว้ที่หน้าจอได้เพื่อความสะดวกมากขึ้น (ระบบปฏิบัติการ Android)

 

 • พิมพ์ช่ือเว็บไซต์ที่บราวเซอร์ของ Google Chrome

 • จะพบหน้าเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลเม็ดยาและแคปซูล

 • หากท่านกดที่มุม Menu จะมีแถบ Menu ต่างๆปรากฎขึ้นได้แก่
  • เกี่ยวกับเรา
  • ค้นหา
  • วิธีการใช้งาน
  • แบบสอบถาม

 • หากท่านกดมาที่หน้าค้นหา จะปรากฎแถบข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาดังภาพ

 • การเพิ่มหน้าต่างลัดเพื่อเข้าเว็บไซต์นี้โดยตรง ทำได้โดยกดที่ จุด 3 จุดด้านมุมขวาบนสุด แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

 • พิมพ์ชื่อ Drug Identifier

 • เมื่อพิมพ์ชื่อ Drug Identifier เรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มหน้าเว็บไซต์ไปยังหน้าจอหลัก

 • การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ท่านใช้ผ่านมือถือ สามารถเพิ่มเว็บแอพพลิเคชั่นไว้ที่หน้าจอได้เพื่อความสะดวกมากขึ้น (ระบบปฏิบัติการ iOS)

 • พิมพ์ช่ือเว็บไซต์ที่บราวเซอร์ของ Safari

 • จะพบหน้าเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลเม็ดยาและแคปซูล
 • หากท่านกดที่มุม Menu จะมีแถบ Menu ต่างๆปรากฎขึ้นได้แก่
  • เกี่ยวกับเรา
  • ค้นหา
  • วิธีการใช้งาน
  • แบบสอบถาม

 • หากท่านกดมาที่หน้าค้นหา จะปรากฎแถบข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาดังภาพ

 • หากท่านกดมาที่หน้าค้นหา จะปรากฎแถบข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาดังภาพ

 • หากท่านกดมาที่หน้าค้นหา จะปรากฎแถบข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาดังภาพ

 • การเพิ่มหน้าต่างลัดเพื่อเข้าเว็บไซต์นี้โดยตรง ทำได้โดยการกดที่จุดดังภาพ แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม

 • พิมพ์ชื่อ Drug Identifier

 • การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลักเสร็จสมบูรณ์